Knie-expertisecentrum

WAT  WE DOEN

AANDOENINGEN

TEAM

TESTEN

TRAININGEN

CONTACT

 

Wat we doen

INTAKE

ONDERZOEK&TESTEN

BEHANDELPLAN

AANDOENINGEN

Na het maken van een afspraak krijgt u één of meerdere vragenlijst(en) toegestuurd per e-mail.

Deze vragenlijsten helpen het knieteam om voorafgaand aan de intake een beeld te vormen over uw knieklacht en kan de intake tijd efficient benut worden.

Aansluitend op de intake is er een lichamelijk onderzoek door een team van specialisten, hierbij zijn meestal twee fysiotherapeuten betrokken. Als aanvulling op het lichamelijk onderzoek zal er in een van de eerste afspraken een Biodex krachtmeting gedaan worden. Tevens kan de Biodex ingezet worden gedurende de behandeling als trainingsmiddel.

Op basis van alle gegevens uit de intake en het onderzoek wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. In overleg wordt er  een hoofddoel bepaald, met daaraan gekoppeld subdoelen. Op het moment dat het hoofddoel behaald is, zal uw revalidatie worden afgerond.

Hier  treft u een omschrijving van de meest voorkomende knieklachten met een korte uiteg van de aandoengen en mogelijke behandelmethoden.

MEET THE TEAM

Het KNIE-EXPERTISECENTRUM heeft een team met fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het knie gewricht.

 In dit team zitten Alli Gokeler, Nitzan Hadash, Edwin Keijzer,  Chris Volkers, Thierry Franke, Johan Nieuwenhuis en Jeroen Ijmker en Jeroen Smit.

 

ALLI GOKELER

NITZAN HADASH

THIERRY FRANKE

In een multidisciplinaire setting tot een diagnose komen en een revalidatietraject op maat aanbieden is een uitdaging die ik, als onderdeel van het knie-team, graag wil aan gaan.

Binnen het knie team ligt mijn expertise op het gebied van kracht- en sprongtesten. Daarnaast ben ik altijd aan het kijken naar nieuwe technieken of methodes die we kunnen gebruiken om onze revalidatie nog verder te verbeteren.

 

 

Ik hou me sinds 1991 bezig met de behandeling van knieklachten en sinds 1998 ook vanuit wetenschappelijke interesse. In 2014 ga ik promoveren op mijn onderzoek van de voorste kruisband. Ik ben lid van de ACL study group, ESSKA, GOTS en NVFS.

EDWIN KEIJZER

JOHAN NIEUWENHUIS

JEROEN IJMKER

De kracht van het knieteam is de samenwerking waarbij we ieder met zijn expertise een essentiele bijdrage leveren aan de diagnose en het behandelen van de klachten aan knie.

Als onderdeel van het knie team streef ik altijd naar een optimaal op maat gemaakt behandeltraject. Juist het gecompliceerde van de knie heeft mijn interesse.

 

 

Knieklachten zijn een veelvoorkomende gezondheidsklacht bij zowel sporters als niet-sporters en ik draag graag mijn steentje bij om deze klachten te verminderen.

 

 

JEROEN SMIT

CHRIS VOLKERS

Binnen het knie-expertisecentrum verzorg ik samen met Robert-Jan de veldtraining en begeleid ik cliënten met een krachtprogramma. Doordat ik al meerdere jaren als herstel- en revalidatietrainer bij de jeugdopleiding van FC Groningen werk, bezit ik veel kennis en ervaringen op gebied van veldrevalidatie en krachtprogramma's.

 

 

Problemen van het kniegewricht, met de vaak forse beperkingen t.a.v. sport interesseren mij in hoge mate. Het stellen van de juiste diagnose en opzetten van een revalidatietraject op maat zie ik als een grote uitdaging .

 

TESTEN

BIODEX

 

The most popular and advanced dynamometer in the world

 

De Biodex is één van ’s werelds meest geavanceerde dynamometers in de wereld van fysiotherapie, onderzoek, revalidatie en orthopedie.

Met behulp van het apparaat kan de kracht van de bovenbenen (M.Quadriceps en hamstrings) worden gemeten. De kracht wordt getest op verschillende snelheden. Elke snelheid correspondeert met een type spierkracht (maximale kracht, uithoudingsvermogen, explosieve kracht). De krachttest kan deel uit maken van de revalidatie van een blessure, maar kan tevens preventief worden ingezet. Afname van spierkracht kan namelijk een risico vormen voor blessures.

Revalidatie

In de revalidatie van blessures kan de Biodex inzicht geven in de vooruitgang en ondersteunend zijn in de revalidatie. Indien er sprake is van een operatie, bijvoorbeeld een voorste kruisband reconstructie, wordt er voorafgaand aan de operatie een krachttest afgenomen. Drie maanden na de operatie wordt er een hertest gedaan. Na 6, 9 en 12 maanden in de revalidatie zal de kracht opnieuw gemeten worden. Met de uitslagen van deze metingen in de verschillende fasen van de revalidatie kan het behandeltraject worden geoptimaliseerd.

Mogelijkheden

De Biodex kan voor verschillende doeleinden en spiergroepen gebruikt worden. Het kan onderdeel zijn van een behandeltraject of een eenmalig meting zijn. Sportclubs kunnen een heel team laten testen om blessure preventieve trainingsschema’s te ontwerpen. Wil je weten wat een Biodex test voor u of voor uw sportclub kan betekenen? Neem gerust contact op met het Knie Expertise Centrum!

 

SPRONGTESTEN

 

Bij het Knie Expertise Centrum voeren we verschillende sprongtesten uit. Sprongtesten geven een indicatie van het functioneren van de knie. Deze testen ondersteunen de fysiotherapeut met het maken van een beslissing over een eventuele volgende fase in de revalidatie of het hervatten van sportactiviteiten. Tevens kunnen de sprongtesten preventief worden ingezet, om risicofactoren voor knieblessures in een vroegtijdig stadium te identificeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sprongtesten worden opgenomen met videocamera’s vanuit verschillende hoeken. Deze video’s worden geanalyseerd met gespecialiseerde software waarmee een nauwkeurige bewegingsanalyse wordt gemaakt. Deze software berekend onder andere de kniehoeken tijdens het uitvoeren van een sprong en landing. Tevens worden de testen gescoord met scorelijsten, ingevuld door de fysiotherapeut. De video wordt frame voor frame bekeken en de verschillende aspecten van de sprong worden gescoord door de fysiotherapeut. Door deze uitgebreide analyse kan de oorzaak van het mogelijk niet goed functioneren van de knie in kaart worden gebracht.

Zoals beschreven staat, worden de sprongen op verschillende manieren geanalyseerd om te kijken wat de oorzaak van de klachten kunnen zijn, of de cliënt naar een volgende fase van revalidatie kan, de sportactiviteiten weer opgebouwd kunnen worden, risicofactoren voor blessures in kaart te brengen en/of ter optimalisatie van het behandelplan.

 

RETURN TO SPORT TESTEN

De meeste sporters die revalideren van een knieblessure willen graag weer kunnen deelnemen aan sportactiviteiten op top- of recreatief niveau. Om de stappen naar sportdeelname zo succesvol mogelijk te doorlopen worden door het knie-team van Medisch Centrum Zuid diverse metingen verricht. Op deze manier wordt de voortgang van het revalidatietraject objectief gemonitord. Met deze metingen brengen we verschillende aspecten die het bewegen bepalen zoals kracht, snelheid en de kwaliteit van bewegen, in beeld. De uitkomsten van de metingen worden geanalyseerd en mede op basis daarvan begeleiden we cliënten zo goed mogelijk vanuit de oefenzaal terug naar hun sportveld.

GROEPSTRAININGEN

Coördinatie groep.

 

Op zowel de locatie Groningen als in Haren wordt op meerde momenten in de week een speciaal programma aangeboden voor het verbeteren van de coördinatie van de knie.

Dit wordt gedaan in groepsverband onder begeleiding van een fysiotherapeut. In de knie- coördinatie groep zit veel afwisseling in soorten oefeningen gericht op het verbeteren van coördinatie, kracht en het uithoudingsvermogen.

Centraal staat het verminderen van de knieklachten, echter wordt de nadruk op gehele lichaam gelegd om de cliënt geheel fit te krijgen voor bijvoorbeeld het hervatten van zijn/haar sport.

 

De afwisseling van coördinatie-oefeningen zorgt voor een innovatieve prikkel welke ten goede komt voor het herstelproces van de knie.

Wel is het de bedoeling om deze coördinatie training naast de algemene krachttraining uit te voeren.

 

De behandelende fysiotherapeut van het knie-team zal samen met u bespreken wanneer u kunt toetreden tot deze coördinatie groep.

 

ZAAL TRAINING

Bij het revalidatietraject na een kruisband operatie zijn er meerdere aspecten van belang. Deze specifieke revalidatie is een lang traject. Een van de doelen tijdens dit traject is dat de knie weer goed kan buigen en strekken. Daarnaast staan spierkracht en spiercontrole van het been centraal. Hierbij gaat het niet alleen om spieren rondom de knie maar ook om de spieren rondom de heup en de rompmusculatuur.

 

Deze verschillende aspecten worden getraind door middel van oefentherapie in de oefenzaal van de praktijk. Ongeveer in de 10e week na de operatie zal gestart worden met de zaaltraining, afhankelijk van de revalidatie voortgang. Deze zaaltrainingen vinden plaats in een gymzaal aan de Vestdijklaan en zullen bestaan uit allerlei sport gerelateerde oefenvormen om de overgang van therapie terug naar de sport te faciliteren.

De zaaltrainingen worden gegeven in 2 groepen (beginners en gevorderden). De beginners starten ongeveer 10 weken na de operatie en de nadruk van deze trainingen ligt op loopscholing en lichaamscontrole (bijvoorbeeld symmetrie tijdens bewegen en simpele sprongvormen). Indien voldaan wordt aan bepaalde criteria stroomt men door naar de gevorderden groep.

Bij de gevorderden ligt de nadruk op meer complexe, sportspecifieke loopvormen (bijvoorbeeld voor voetballers met de bal aan de voet) met richtingsveranderingen. Daarnaast zullen complexere sprongvormen aan bod komen (op een been / plyometrie) waarbij een goede uitvoering en symmetrie nog steeds het doel is.

 

De zaaltrainingen worden door de cliënten ervaren als een leuke afwisseling en noodzakelijke aanvulling  op de sportspecifieke krachttraining binnen het revalidatie traject.  De uiteindelijke terugkeer naar de sport wordt hierdoor makkelijker en veiliger. En de kans op een recidief wordt hier mee zo klein mogelijk gemaakt.

 

EXPERTISE

Het KNIEEXPERTISECENTRUM, onderdeel van Medisch Centrum Zuid, heeft een groot netwerk. Zo zijn onder andere het Martini Ziekenhuis, maatschap orthopedie en het SMA (sport medisch adviescentrum) partners. Indien het gewenst is door het knieteam kunnen clienten gezien worden op het speciale kniespreekuur in samenwerking met de maatschap orthopedie in het Martini Ziekenhuis. Alli Gokeler ziet hier samen met dr. Brouwer en dr. van Raaij clienten.

 

Door de unieke samenwerking tussen de fysiotherapeuten zal de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk zijn. Daarnaast wordt er gewerkt met moderne en geavanceerde meetapparatuur en technieken. Hierdoor worden de testen, meetmomenten en het monitoren van het beloop van uw revalidatie zo nauwkeurig mogelijk gedaan.

 

 

 

 

 

VELDTRAINING

 

Na een lange en intensieve periode waarin er voornamelijk in de praktijk en de zaal getraind wordt kan er gestart worden met veldrevalidatie. Om te starten dien je de zaaltraining bij de gevorderden afgerond te hebben en te voldoen aan de gestelde criteria betreffende de veldrevalidatie.
Tijdens de veldrevalidatie zal er, naast de gebruikelijke stabilisatie- en krachtoefeningen, meer nadruk gelegd worden op sport specifieke taken en aspecten. Aan bod komen onder andere loop- en coördinatievormen,  conditionele vaardigheden, sprintoefeningen, pass- en trapvormen en oefeningen ter bevordering van het wenden en keren over zowel aangedane als niet aangedane knie. De nadruk tijdens de veldrevalidatie zal met name liggen op het conditionele aspect van het sporten en bestaat bijvoorbeeld uit het vergroten van je interval- en duurvermogen.

Het vermogen om onder voorvermoeidheid je knie te blijven stabiliseren is immers een belangrijk onderdeel om weer te kunnen terugkeren in je sport. Tevens dienen omringende spieren weer te wennen aan andere soorten belasting dan kracht en sprong om ook zodoende een zo goed mogelijke terugkeer in je sport te bewerkstelligen.